header de new

Welkom!

Welkom bij de Nederlandse afdeling van de Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jerusalem. De Orde van Sint Lazarus is een internationale christelijke charitatieve organisatie, die haar geschiedenis terug voert tot haar oprichting in de 11e eeuw in het Heilige Land. In de huidige tijd is de Orde wereldwijd  betrokken bij projecten op het gebied van de gezondheidszorg en de armoedebestrijding. De Orde heeft een oecumenisch karakter en rekent het tot haar taak de christelijke waarden uit te dragen. Op deze website treft u informatie aan over de activiteiten, de geschiedenis en de organisatie van de Orde. Verdere informatie kunt u ook vinden op de internationale website www.orderofsaintlazarus.com.

 

De drie pijlers van de Orde

Charitas

De centrale doelstelling van de Orde van Sint Lazarus is de zorg voor zieken en minderbedeelden. Stond aanvankelijk de bestrijding van lepra op de voorgrond, tegenwoordig besteden wij zo breed mogelijk aandacht aan de bestrijding van ziekten en het verbeteren van hygiënische en sociale omstandigheden. De Nederlandse afdeling heeft de uitvoering van haar charitatieve activiteiten ondergebracht in een aantal stichtingen, die de ANBI-status bezitten.

Spiritualiteit

De Orde van Sint Lazarus is de enige oecumenische ridderorde. De leden werken aan de eenwording van alle christenen, door samen te bidden en te handelen.  .
Aan het invullen van het geestelijk van de Orde geven wij inhoud door de het organiseren van spirituele bijeenkomsten, het verbinden van een oecumenische dienst aan onze bijeenkomsten en vertegenwoordigingen van de Orde bij religieuze plechtigheden.

Traditie

De Orde van Sint Lazarus is een van de oudste ridderlijke orden. Wij zien het als onze opdracht de waarden van dit erfgoed toe te passen op de vraagstukken van vandaag. De ceremonies die een onderdeel uitmaken van het leven van de Orde geven uitdrukking aan de verbinding met de stichters van de Orde en de leden door de eeuwen heen met hun ridderlijke idealen en gedachtegoed.

In deze tijd zijn hebben de leden van de Orde van Sint Lazarus een diverse maatschappelijke en kerkelijke achtergrond.

De Vrienden van Saint Lazare vormen de jongerenafdeling van de Orde. De Vrienden zijn geen lid, maar nemen wel deel aan activiteiten van de Orde. Daarnaast hebben zij eigen bijeenkomsten en charitatieve projecten.