header de new

FEITEN EN CIJFERS

Nederlandse Vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem

KvK nummer 405355597

RSIN nummer

Contactgegevens

Nicolaas Beetspad 4

1401 DA Bussum

Bestuur

C.C.Th.M.Th. Beke, Grootprior

Drs. W.Th.F. van den Berg, Schatmeester

J.M.R.R. van Nieukerken MBA CPA CAIA, Dr H.A.M. Neumann, A. Perez Sanchiz, W.Ph. Perez Sanchiz – van Marken, Jhr J.J. Boreel.

Beloningsbeleid: bestuursleden worden niet bezoldigd en ontvangen geen onkosten vergoeding in het kader van hun activiteiten voor de Vereniging, alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed

De doelstelling van de Vereniging

Het verenigen van de leden van de Nederlandse jurisdictie van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem

Beleid

De activiteiten van de Vereniging zijn gericht op het gezamenlijk invulling te geven aan de drie pijlers van de Orde: charitas, spiritualiteit en ridderlijkheid. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd en fondsen en bijdragen geworven ten bate van de Stichting Saint-Lazare The Netherlands (SSLN) waarin de charitatieve activiteiten van de Vereniging zijn ondergebracht. De Vereniging draagt eveneens financieel bij aan de charitas van de internationale Orde. De Verenigingsactiviteiten in 2016 zijn: de Algemene Ledenvergadering op 12 april, met aansluitend een spiritueel programma, het sponsordiner op 9 september, de spirituele dag op 10 september, de Ridderdagen op 28 en 29 oktober, het participeren in de activiteiten van SSLN.

Verslag activiteiten

De algemene ledenvergadering met aansluitend een spiritueel programma vond plaats op op 18 april in Delft. De najaars spirituele dag werd gehouden op 26 september op Kaageiland. Op 23 en 24 oktober organiseerde de Vereniging de Ridderdagen in Amsterdam in combinatie met de bijeenkomst van de governing council van de internationale Orde. De Vereniging en haar leden ondersteunden financieel en bestuurlijk SSLN en namen deel aan haar activiteiten. Eveneens werd financieel bijgedragen aan de charitas van de internationale Orde.

Financieel verslag

Bekijk hier de jaarcijfers 2014 balans en exploitatie