header de new

FEITEN EN CIJFERS

Nederlandse Vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem

KvK nummer 405355597

RSIN nummer

Contactgegevens

Nicolaas Beetspad 4

1401 DA Bussum

Bestuur

Prof. Dr. Martino H.A. Neumann - voorzitter
M.P.W. Lamberti - Henquet BA - kanselier
E.G.M.M Aarts Msc – penningmeester

Beloningsbeleid: bestuursleden worden niet bezoldigd en ontvangen geen onkosten vergoeding in het kader van hun activiteiten voor de Vereniging, alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed

De doelstelling van de Vereniging

Het verenigen van de leden van de Nederlandse jurisdictie van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem

Beleid

De activiteiten van de Vereniging zijn gericht op het gezamenlijk invulling geven aan de drie pijlers van de Orde: charitas, spiritualiteit en traditie. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd en fondsen en bijdragen geworven ten bate van de Stichting Saint-Lazare The Netherlands (SSLN) waarin de charitatieve activiteiten van de Vereniging zijn ondergebracht. De Vereniging draagt eveneens financieel bij aan de charitas van de internationale Orde. De Verenigingsactiviteiten in 2017 zijn: de algemene ledenvergadering op 25 maart, met aansluitend een spiritueel programma, de stadsprocessie Maastricht op 14 mei , de spirituele dag op 9 september, de Ridderdagen op 3 en 4 november, de Lazarusdag op 17 november, het participeren in de activiteiten van SSLN.

Verslag activiteiten

De algemene ledenvergadering 2016 met aansluitend een spiritueel programma vond plaats op 16 april in Utrecht. De Orde nam deel aan de stadsprocessie Maastricht op 15 mei. De spirituele dag werd gehouden op 10 september op Kaageiland. De Ridderdagen vonden plaats op 28 en 29 oktober in Den Haag. De Vereniging en haar leden ondersteunden financieel en bestuurlijk SSLN en namen deel aan haar activiteiten. Eveneens werd financieel bijgedragen aan de charitas van de internationale Orde.

Financieel verslag

Bekijk hier de jaarcijfers de jaarcijfers 2016.
Zie voor het verslag kascommissie hier