header de new

Nederlandse Vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem

Bestuur

•    Prof. Dr. Martino H.A. Neumann - voorzitter en Grootprior
•    M.P.W. Lamberti - Henquet BA - kanselier
•    E.G.M.M Aarts Msc – penningmeester

Chaplains van de Orde
•   Drs C.R.P. Bakker (Angl)
•   Drs C.Th.J. van Lent (RK)
•   Ds Drs F.V. Rookmaaker (PKN)

Chaplain emeritus
•   G.G Allen (Angl)

Stichtingen

Het Grootprioraat heeft de uitvoering van het charitatieve werk in stichtingen ondergebracht:

Stichting Saint Lazare The Netherlands ( KVK-NR 41203759 RSIN 813635421)
•    Voorzitter - C.C.Th.M.Th. Beke
•    Secretaris - drs W.Th.F. van den Berg
•    Penningmeester - E.G.M.M. Aarts Msc
•    Bussenproject - drs S. Visser
•    Fondsenwerving - drs C.H. Gho, drs H.E.G. Kampen  

Stichting Vrienden van Saint Lazare ( KVK-NR 62509403 RSIN 854846013)
•    Voorzitter - LtKol H.A.R. Kampen
•    Secretaris - Pieter de Koning
•    Penningmeester  - Ruben Versteeg
•    Lid - C.C.Th.M.Th. Beke

Stichting The Travelling Doctors of Saint Lazare i.o.
Comité van aanbeveling/Raad van advies:
•    Prof. Dr Martino Neumann     Erasmus MC
•    Prof. Dr Maria Yazdanbakhsh    LUMC
•    Prof. Dr Jan Nouwen        Erasmus MC
•    Prof. Dr Ide Heyligers         Universiteit van Maastricht
•    Prof. Dr Taniawatti Supali    Universiteit van Jakarta

Commanderij Costa Rica

De commanderij Costa Rica is in 2015 opgericht, op initiatief van een aantal Costa Ricaanse belangstellenden in samenwerking met het Nederlandse Grootprioraat.
De commanderij staat onder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Nederlandse Grootprioraat.