header de new

Image not available

Het leven van het Groot Prioraat


Ridderdagen 3 en 4 november 2017

De Ridderdagen 2017 vinden plaats op 3 en 4 november in Houthem St Gerlach/Valkenburg. De oecumenische diensten in verband met Vigilie en Investituur worden gehouden in de Sint Gerlachuskerk in Houthem. De Capella Sancti Servatii verleent haar medewerking aan de Investituur. De overige activiteiten vinden plaats in Chateau St Gerlach. Informatie over overnachtingsarrangementen is te vinden in het gedeelte voor leden.

 

Naamdag Sint Lazarus

Ter gelegenheid van Sint-Lazarusdag 2017 organiseert de Saint-Lazare Tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag op donderdag 14 december een activiteit voor alle leden van de Orde, de Vrienden van Saint Lazare en belangstellende leden van De Witte.

Annemieke Geluk

Het programma bestaat uit een lezing door Prof. dr. Annemieke Geluk  van de Universiteit Leiden/ LUMC  over de belangrijke doorbraak die zij met haar team heeft geboekt in de bestrijding van lepra. Met dit thema sluit de Orde aan bij haar ontstaansgrond in de 11 eeuw in het Heilige Land: de zorg voor leprozen. De lezing wordt gevolgd door een diner.

 

Voorjaarsbijeenkomst 2018

De algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 14 april 2018, wederom in museum het Zwanenbroedershuis in ’s-Hertogenbosch.

 

Voorjaarsbijeenkomst 2017

De algemene ledenvergadering vond plaats op 25 maart 2017 in museum het Zwanenbroedersrhuis in ’s-Hertogenbosch, domicilie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Daarna volgde een dienst in de Sacramentskapel van de St Jan.

 Zwanenbroedershuis Sacramentskapel

 


Image not available

Spiritualiteit


Naamdag Sint Lazarus

Op zondag 17 december 2017 wordt in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht met een H. Mis aandacht besteed aan Sint Lazarus ter gelegenheid van zijn naamdag. De Orde is speciale gast.

 

Stadsprocessie Maastricht

Op zondag 14 mei 2017 nam een delegatie van de Orde deel aan de stadsprocessie Maastricht.

 

Spirituele dag 2017

Op zaterdag 9 september 2017 vond de spirituele dag van de Orde plaats. Locatie: Bezinningscentrum Stal op de Kaag.
Het thema was ‘Verscheidenheid en samenhang’.

 

Heiligdomsvaart 2018

In de week van 24 mei tot 3 juni 2018 neemt de Orde deel aan de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht. Het thema is ‘doe goed en zie niet om’.

 

Kapel gewijd aan Sint Lazarus

Op 30 augustus 2015 heeft kardinaal Duka, Chaplain General van de Orde, de kapel van Nové Bystrica in Slowakije gewijd aan Sint Lazarus. De kapel werd daarmee de eerste in Slowakije die aan deze heilige is gewijd.

kapel NoveBystrica1      kapel NoveBystrica2

De kapel werd in 1820 gebouwd. Recent is de kapel gerestaureerd in een partnerproject van de commanderij van Slowakije, het Grootprioraat van Bohemen en de gemeente Nové Bystrica. Talrijke autoriteiten woonden de plechtigheid bij, waaronder, naast vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de Grootmeester, plaatselijke en landelijke gezagsdragers en een delegatie van de Orde van Malta.

 


Image not available

Charitatieve Activiteiten


EVIDENCE project Flores: planning 2017

Het EVIDENCE project voorziet in drinkwatersystemen en sanitaire faciliteiten voor scholen en huishoudens in afgelegen dorpsgemeenschappen. De Orde werkt hierin samen met het districtsbestuur en de locale Karitas-organisatie. Planning 2017 (District Ende): 5 dorpen in de Naga Keo Area; 10 - 12 dorpen Noordkust Flores; afronding 3 dorpen in de Nangapanda Area. In de nabijheid van de desa Urozozo is een terrein van 4½ hectare aangekocht en ontgonnen voor tuinbouw. Nu er water is kan er ook irrigatie plaatsvinden. Bij succes is er een optie om nog 100 hectare te ontginnen. Op deze wijze wordt het project verbreed tot een integrale ontwikkeling van dorpsgemeenschappen.

 Field workers water reservoir
Veldwerkers bij waterreservoir

Interested? Please view here the information in English for funds and sponsors

Saint Lazare en de strijd tegen ALS

Onder het motto ‘Saint Lazare Helpt!’ hebben 3 teams van de Orde meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Via individuele sponsoring haalden zij ruim € 5500 op voor de strijd tegen de spierziekte ALS. De teams bestonden uit leden van de Orde en leden van De Vrienden van de Orde van Sint Lazarus. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

cityswimALS1  cityswimALS2


Stichting De bij-BUS

Op 6 mei 2015 heeft de Orde een door haar gesponsorde bus overgedragen aan de Stichting De bij-BUS in Wassenaar. De stichting heeft tot doel te voorzien in het vervoer van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

Bijbus0915

 


Image not available

Traditie


De investituur van nieuwe leden

De investituur van nieuwe leden vond plaats op zaterdag 29 oktober 2016 in de Oud Katholieke Kerk aan de Juffrouw Idastraat in Den Haag.
Wij zijn verheugd dat 3 nieuwe leden aan de Orde hebben willen verbinden.

StLazarus 3leden nw


Image not available

Wereldwijde Alerts


Wereldwijde Alerts

Op dit moment is er geen nieuws.

Voorjaarsbijeenkomst 2018

De algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 24 maart 2018, wederom in museum het Zwanenbroedershuis in ’s-Hertogenbosch.

 

Ridderdagen 2018

De Ridderdagen vinden plaats op vrijdag 9 november en zaterdag 10 november in Den Haag.

 

Naamdag Sint Lazarus

Ter gelegenheid van Sint-Lazarusdag 2017 organiseerde de Saint-Lazare Tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag op donderdag 14 december 2017 een activiteit voor alle leden van de Orde, de Vrienden van Saint Lazare en belangstellende leden van De Witte.

Het programma bestond uit een lezing door Prof. dr. Annemieke Geluk van de Universiteit Leiden/ LUMC over de belangrijke doorbraak die zij met haar team heeft geboekt in de bestrijding van lepra. Met dit thema sluit de Orde aan bij haar ontstaansgrond in de 11 eeuw in het Heilige Land: de zorg voor leprozen. De lezing werd gevolgd door een diner.

 

Annemieke Geluk

Prof. dr. Annemieke Geluk

 

Ridderdagen 3 en 4 november 2017

De Ridderdagen 2017 vonden plaats op 3 en 4 november in Houthem St Gerlach/Valkenburg. De oecumenische diensten in verband met Vigilie en Investituur werden gehouden in de Sint Gerlachuskerk in Houthem, met medewerking van de Capella Sancti Servatii.

groepRidderdagen2017