header de new

EVIDENCE project Flores: planning 2017

Het EVIDENCE project voorziet in drinkwatersystemen en sanitaire faciliteiten voor scholen en huishoudens in afgelegen dorpsgemeenschappen. De Orde werkt hierin samen met het districtsbestuur en de locale Karitas-organisatie. Planning 2017 (District Ende): 5 dorpen in de Naga Keo Area; 10 - 12 dorpen Noordkust Flores; afronding 3 dorpen in de Nangapanda Area. In de nabijheid van de desa Urozozo is een terrein van 4½ hectare aangekocht en ontgonnen voor tuinbouw. Nu er water is kan er ook irrigatie plaatsvinden. Bij succes is er een optie om nog 100 hectare te ontginnen. Op deze wijze wordt het project verbreed tot een integrale ontwikkeling van dorpsgemeenschappen.

 Field workers water reservoir
Veldwerkers bij waterreservoir

Interested? Please view here the information in English for funds and sponsors

Saint Lazare en de strijd tegen ALS

Onder het motto ‘Saint Lazare Helpt!’ hebben 3 teams van de Orde meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Via individuele sponsoring haalden zij ruim € 5500 op voor de strijd tegen de spierziekte ALS. De teams bestonden uit leden van de Orde en leden van De Vrienden van de Orde van Sint Lazarus. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

cityswimALS1  cityswimALS2


Stichting De bij-BUS

Op 6 mei 2015 heeft de Orde een door haar gesponsorde bus overgedragen aan de Stichting De bij-BUS in Wassenaar. De stichting heeft tot doel te voorzien in het vervoer van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

Bijbus0915