header de new

Voorjaarsbijeenkomst 2017

De algemene ledenvergadering vond plaats op 25 maart 2017 in museum het Zwanenbroedersrhuis in ’s-Hertogenbosch, domicilie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Daarna volgde een dienst in de Sacramentskapel van de St Jan.

 Zwanenbroedershuis Sacramentskapel

 

St Lazarusdag 2016

Op 17 december vierde de Orde de naamdag van St Lazarus met een mis in de St Servaaskapel in Maastricht, met aansluitend een ontvangst ten huize van de Grootprior.

Op 15 december kwamen De Vrienden van Saint Lazare ter gelegenheid van de naamdag bijeen met de Haagse leden van de Orde op Sociëteit De Witte in Den Haag,
voor een ontvangst en rondleiding, gevolgd door een diner.