header de new

VERDERE UITLEG VAN DE ZEDEN EN GEBRUIKEN BINNEN DE ORDE

De traditie verbindt de leden met de geschiedenis van de Orde, met de leden door de eeuwen heen en met elkaar. De ordemantel, die de leden bij de investituur dragen, vormt daarvan een uiterlijk teken. De verschillende rangen die de leden binnen de Orde kunnen bereiken, herinneren aan het militaire verleden van de Orde.

De Orde hecht er groot belang aan dat ieder lid een natuurlijke hoffelijkheid betracht en bewust dienstbaar is om andere mensen te helpen. Dat dit vanuit een gevoel van naastenliefde wordt gedaan is voor de hand liggend, maar de Orde wil de waarde van een dergelijke houding en overtuiging in de huidige tijd uitdragen en benadrukken.

groen kruis

De Orde voert het Maltezer kruis in groen. Het Maltezer kruis is het symbool van de ridderlijke orden die die hun oorsprong vinden in de tijd van de kruistochten. Groen is de kleur van de oude hospitaal functie, ook het groene kruis van apotheken is hierop terug te voeren.